Aktualizacja Regulaminu „Ranking”

Nastała ta chwila: Ogłaszamy aktualizację regulaminu „Ranking”.

Regulamin można odnaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy Klubowe” oraz został rozdystrybuowany drogą mailową do członków Stowarzyszenia AKTK „Bystrze”.